Sextetten

___________________________________________________________________________________

Sextetten "I beredskap"

 

I Beredskap är mässingssextetten med medlemmar hämtade från Hemvärnets Musikkår, Göteborg/Göteborg Symphonic

Band. Sextetten utför bl.a. de uppdrag som ankommer till kåren och som är lämpliga för mindre besättning. Företrädesvis sker framförandena på moderna instrument men även enligt äldre besättning med esskornett och ventilbasun.

Sextettens husarrangör är Kurt Westerling, vilken tidigare har varit en mycket aktiv medlem i musikkåren. Repertoaren är således mycket baserad på Kurts välklingande arrangemang och innehåller t.ex. foxtrot, vals, gammaldans, storbandsmusik, jazz, marscher, potpurrier och ceremonimusik. Denna repertoar blandas med den traditionella tidsenliga brunnsmusikens repertoar. Tillgänglig repertoar överstiger 600 stycken.

Sextetten är flitigt utnyttjad vid både civila och militära arrangemang såsom bröllop, invigningar, middagar och internationella sammankomster och är en stilfull krydda som kan anpassas efter förutsättningarna.

 

Sextetten har också vid flera tillfällen medverkat i samband med kårens årliga framträdande på konserthuset i Göteborg och tjänstgjort som husband på Lundsbrunns Kurort under ett antal sommarveckor.

 

Kapellmästare och kontaktperson för engagemang är Ulf Krüger, tel: 0706-471796. ulf.m.kruger@gmail.com

 

© Hemvärnets Musikkår Göteborg 2016